Roadmap 2022

Het thema duurzame en gezonde scholen wordt door Stedebouw & Architectuur in samenwerking met Duurzaam Gebouwd en Platform BuitenSpelen in diverse events uitgediept. Deze events richten zich in eerste instantie op de partijen die nu aan zet zijn, namelijk schoolbesturen en gemeenten. Ook aan zet zijn de architecten, ingenieurs, bouwers en installateurs om met de juiste innovaties en oplossingen te komen, net als de leveranciers en adviseurs.

Om voldoende aandacht te schenken aan al deze onderdelen, organiseren wij een roadmap naar het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022. In een reeks evenementen komen verschillende onderwerpen aan bod die nú spelen. De uitkomsten worden verzameld en verder uitgewerkt tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 op 9 november.

Programmering

Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving

DINSDAG 21 JUNI

In samenwerking met Peter Eisenburger van ‘groene-morgen.nl’, de Meshallen in Wijchen en Duurzaam Gebouwd organiseert Stedebouw & Architectuur het Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving. Dit seminar is onderdeel van de roadmap naar het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 op 9 november.

Er worden de komende jaren nog honderden scholen bijgebouwd in Nederland, getuige de reeds gepubliceerde Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). Er liggen veel kansen voor het oprapen om deze onderwijsgebouwen kwalitatief en gezond te houden, alsook een bijdrage te leveren aan CO2-reductie en een gezonde omgeving, door circulair en biobased ontwerpen en bouwen.

Door middel van biofilische materialen én het zoveel mogelijk integreren van planten in het gebouw ervaren leerkrachten en leerlingen een prettigere omgeving en door installaties al in het ontwerp te integreren, creëer je een slim en flexibel gebouw dat aansluit op de behoeftes van de gebruiker. Al deze inspanningen zijn bovendien aan relevante SDG’s te koppelen om de verbinding met maatschappelijke vraagstukken aan te tonen.

Op dit seminar kom je meer te weten over de mogelijkheden om frisse en gezonde onderwijsgebouwen te realiseren door een circulaire aanpak, gekoppeld aan maatschappelijke opgaven zoals klimaat en gezondheid. Verschillende voorbeelden van materialen en ontwerptypes passeren de revue. Ook is er ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen tijdens een Q&A-sessie.

Details

Datum: dinsdag 21 juni
Locatie: Meshallen, Wijchen
Toegang: gratis Tijd: 11:00 – 16:00
Doelgroep: 100-150 deelnemers uit segment PO, VO en MBO – schoolbesturen, gemeentes, partners Acquire, en PO- en VO-raad

Meld je aan voor dit seminar

Rondetafelgesprek / podcast: Integraal onderwijsvastgoed

Juli

De verschillende onderwijslagen kunnen van elkaar leren. Deze connectie wordt nog te weinig gelegd, terwijl er organisatorische en financiële verbindingen te leggen zijn. Laten we echter vooral niet de menselijke verbinding vergeten: willen we leerlingen door een wasstraat van educatie jagen, of kunnen we hen van begin tot eind opleiden door stap voor stap bij hun ontwikkeling betrokken te zijn?

Dit vereist een systeemverandering waar elke onderwijslaag invloed op heeft. Waar kunnen zij elkaar vinden? Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen architecten, aannemers en leveranciers daarbij assisteren? Tijdens dit rondetafelgesprek brainstormen we over de manieren waarop basis-, voortgezet-, hoger- en universitair onderwijs elkaar kunnen vinden om slimmer, efficiënter en duurzamer gebruik te maken van onderwijsvastgoed.

Praktische informatie over het rondetafelgesprek volgt gauw.

Architectenuitwisseling UK/NL

September / oktober

Naast de educatieve noodzaak om duurzamer en gezonder te bouwen, is er ook een ecologisch belang. Dit vraagt wat van het ontwerp van onderwijsvastgoed. Welke belangen zijn er, hoe vliegen we die aan en met welke innovaties is dat intussen mogelijk? Daarom organiseert Stedebouw & Architectuur in samenwerking met Peter Eisenburger van ‘groene-morgen.nl’ een Engels-Nederlandse architectenuitwisseling.

De dag is gericht op kwalitatieve interactie tussen architecten en de bouwsector. Er zijn namelijk veel kansen op het vlak van innovatie, circulariteit, klimaat en meer, maar ook ontelbaar veel bottlenecks. Wat valt er te leren uit Engeland en wat kunnen Engelse architecten/bouwers op hun beurt weer leren van Nederland? Door de klimaatopgave is het momentum er nu aan alle kanten.

Leo Care, University of Sheffield: “Things have moved on a lot on this subject. We are also seeing some really positive signs in the industry as well. An international perspective on such issues is really

interesting and we have been working with our students on international projects in the first semester. It has been a really interesting proposition trying to understand how priorities and climate change challenges are being addressed in different countries. This throws up lots of issues, and one that springs to mind was that our students designed timber structures in Sao Paolo, yet our collaborators based there said that this wasn't deliverable because of termites!”

Praktische informatie over de architectenuitwisseling volgt gauw.

Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022

De klap op de vuurpijl van de roadmap is het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 op 9 november. Op deze dag bundelen wij alle uitkomsten van de voorgaande evenementen (en meer!) om met gezamenlijk stappen te zetten voor duurzamer en gezonder onderwijsvastgoed. Meer informatie over het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 vind je op de homepage.

Terug naar boven