Webinar Frisse en Circulaire Scholen - 22 september

Over het webinar Frisse en Circulaire Scholen

Dit webinar gaat de diepte in met frisse scholen, met name op vlak van ventilatie. Waar moeten de scholen aan voldoen, zowel met de hete zomerdagen op komst als voor de koude winterdagen, rekening houdend met het risico van verspreiding van virussen. We halen hierbij de actualisatie van de PvE Frisse Scholen aan, zodat deelnemers op de hoogte zijn van de eisen alsook de acties die daarop te nemen zijn. Ook staat circulariteit tijdens dit event centraal. 

MELD JE AAN 

PROGRAMMA

10:00 | Opening door dagvoorzitter
10:05 | Presentatie Ruimte-OK
10:20 | Presentatie Buyer Group
10:35 | Presentatie Stichting W/E adviseurs
11:05 | Korte pauze
11:15 | Presentatie Saint-Gobain
11:45 | Presentatie LIAG
12:15 | Q&A met alle sprekers van vandaag onder leiding van de dagvoorzitter
12:30 | Afsluiting door dagvoorzitter

ONDERWERPEN

Stap voor stap naar optimale ventilatie op scholen
Spreker: Jeroen Paas, Ruimte-OK
Ventileren van scholen is belangrijk, door het afvoeren van vervuilde binnenlucht en toevoeren van verse buitenlucht zorgen we voor een prettige leer- en werkomgeving. En als je het de techneuten vraagt is ventileren geen rocketscience, maar toch gaat op veel scholen het ventileren nog niet optimaal. Soms worden de bestaande voorzieningen voor luchtverversing niet goed gebruikt, of werken ze niet naar behoren. En soms kan met de bestaande voorzieningen überhaupt niet goed geventileerd worden. De vraag is dan ook: weten we wel hoe we het beter kunnen doen? Hebben we wel een plan? Aan de hand van de handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ die we aan het begin van de corona pandemie samen met de betrokken partijen opstelden zoomen we in op het proces waarmee scholen stap voor stap tot optimale ventilatie kunnen komen. En dus zelf grip kunnen krijgen op de opgave!

Ambitieweb Circulaire Scholen geeft scholen en gemeenten houvast
Sprekers: Monique Donker (Buyer Group Circulaire Scholen) en Ruud van Vliet (W/E Adviseurs)

Schoolbesturen moeten tegenwoordig met allerlei zaken rekening houden, van het binnenklimaat tot het energieverbruik van hun schoolgebouw. Past circulariteit daar nog wel bij? De Buyer Group Circulaire Scholen en W/E Adviseurs werken samen aan een oplossing: een marktvisie en strategie voor een circulaire uitvraag waar het ontwikkelde Ambitieweb Circulaire Scholen een resultaat van is. Dit hulpmiddel geeft scholen en gemeenten een overzichtelijke weergave van hun wensen en eisen op gebied van circulariteit, waarbij telkens de koppeling wordt gemaakt met andere thema’s als natuur, klimaat en welzijn.

Hoe ontwerp je een schoolgebouw met als uitgangspunten: betere leerprestaties, minder ziekteverzuim en minimale CO2-impact?
Spreker: Jürgen van Hulst, Saint-Gobain
De sessie van Saint-Gobain geeft inzicht in hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd. Wij lichten dit toe aan de hand van het onderzoek dat wij deden samen met DGMR, bba binnenmilieu en Nibe. Wij onderzochten hoe een zo goed mogelijk schoolgebouw wordt ontworpen waarin leerlingen beter presteren en leerkrachten minder stress ervaren én een lager ziekteverzuim hebben. Met bovendien maximale prestaties van welzijn (beleving, akoestisch comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en daglicht), de energieprestatie en de MPG-score in een goede onderlinge balans.

Wees kritisch op wat voorhanden is
Spreker: Jordy Aarts, LIAG
Veel schoolgebouwen in Nederland zijn aan renovatie onderhevig door hoge daglicht- en ventilatie--eisen. Een ogenschijnlijk fikse uitdaging, maar door slimme keuzes zijn die eisen vaak al te behalen met bestaande voorzieningen. Door kritisch te kijken naar hetgeen je voorhanden hebt, kun je linksom of rechtsom vaak meer dan je in eerste instantie voor mogelijk houdt. Dat blijkt onder meer uit de renovatie van Leister Igge in Opeinde en Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar LIAG door slimme keuzes in de gebouwstructuur kon voldoen aan de eisen zonder grootschalige aanpassingen. Aan de andere kant brengt renovatie ook uitdagingen met zich mee, die we in deze presentatie niet schromen om aan te stippen.

MELD JE AAN 

Terug naar boven