Over het congres

Over het congres“Zoek zo snel mogelijk de samenwerking op,” zo sloot Donald van den Akker van Platform31 de eerste editie van het Duurzame & Gezonde Scholen Congres in 2021 af. Ook keynotespreker Jan Aalberts van Stichting Spaarnesant, dat 25 openbare scholen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar beheert, verkondigde de noodzaak om ‘de juiste mensen en middelen’ om je heen te verzamelen. Het moge duidelijk zijn: alleen samen kunnen gemeenten, schoolbesturen, architecten, politiek en marktpartijen de uitdagingen op gebied van duurzaamheid, klimaat, welzijn en gezondheid aanpakken voor het onderwijsvastgoed.

Foto: Jan Aalberts tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2021.
© Walter van der Stelt

Verbindingen leggen

Tijdens de vorige editie zagen we wat er nu al technisch mogelijk is om het welzijn van leerling en leerkracht te bevorderen. Nu is het de tijd om verbindingen te leggen, zodat dat wat wordt getest ook in de praktijk kan worden gebracht door fabrikanten en leveranciers. Ook mag de inbreng van studenten en leerlingen hierin niet vergeten worden. Belangrijk hierin is de kennis dat ‘spieken mag’. Projectvoorbeelden, groot én klein, doen dienst als kennis- en inspiratiebronnen, ondersteund door gedegen kennis van architecten en ervaringsdeskundigen. Daarom gaan we in de 2022-editie van dit congres nog dieper in op concrete voorbeelden: hoe maak je een duurzame en gezonde school? Wat is de inbreng van leerlingen en leerkrachten? Welke nieuwe kennis is al voorhanden vanuit de ontwerp- en onderzoekwereld?

Naast praktijkvoorbeelden die de noodzaak van isolatie, temperatuur, licht, lucht en energie tonen, gaan wij dit jaar een stap verder. Pas als de financiering goed geregeld is, kunnen schoolbesturen namelijk genieten van de beste diensten en oplossingen voor deze onderwerpen. Daarom betrekken wij adviseurs, gemeenten, leveranciers en de politiek om de nieuwste rekentools, subsidies en samenwerkingsvormen te tonen waarmee scholen op andere manieren hun verduurzaming gefinancierd krijgen.

Over het congres

Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving - 21 juni 2022

Als opstapje naar het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 organiseerde Stedebouw & Architectuur op 21 juni in samenwerking met Peter Eisenburger van Groene Morgen, de Meshallen in Wijchen en Duurzaam Gebouwd het Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving. Er worden de komende jaren nog honderden scholen bijgebouwd in Nederland, getuige de reeds gepubliceerde Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). Er liggen veel kansen voor het oprapen om deze onderwijsgebouwen kwalitatief en gezond te houden, alsook een bijdrage te leveren aan CO2-reductie en een gezonde omgeving, door circulair en biobased ontwerpen en bouwen.

Door middel van biofilische materialen én het zoveel mogelijk integreren van planten in het gebouw ervaren leerkrachten en leerlingen een prettigere omgeving en door installaties al in het ontwerp te integreren, creëer je een slim en flexibel gebouw dat aansluit op de behoeftes van de gebruiker. Al deze inspanningen zijn bovendien aan relevante SDG’s te koppelen om de verbinding met maatschappelijke vraagstukken aan te tonen. Op dit seminar kwamen bezoekers dan ook meer te weten over de mogelijkheden om frisse en gezonde onderwijsgebouwen te realiseren door een circulaire aanpak, gekoppeld aan maatschappelijke opgaven zoals klimaat en gezondheid.

Lees hier het verslag van het seminar

 

Terug naar boven