Henk W. Brink

Henk W. Brink

Functie:
Manager Opleidingen en Onderzoek & Onderzoeker Lectoraat Facility Management

Organisatie:
Hanzehogeschool Groningen

Nadat Henk was afgestudeerd aan de University of Greenwich (UK) werkte Henk bijna tien jaar als facility manager bij de Nederlandse politie. Sinds 2007 is Henk verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen, eerst als hoofddocent en onderzoeker en sinds begin 2023 als manager Opleidingen en Onderzoek. 
Henk heeft een sterke interesse in het binnenmilieu en hoe dit gebruikers beïnvloedt. In 2018 is Henk  gestart met een promotieonderzoek dat zich richtte op het ontwikkelen van richtlijnen voor een optimaal binnenmilieu in klaslokalen in het hoger onderwijs. Dit onderzoek heeft Henk uitgevoerd in samenwerking met de Unit Building Physics and Services, Building Performance Group van de Technische Universiteit, het lectoraat Facility Management, Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool en verschillende praktijkpartners. Op 7 maart 2023 heeft Henk met succes zijn proefschrift getiteld: “Examining in-class activities to facilitate academic achievement in higher education: A framework for optimal indoor environmental conditions” verdedigd. De resultaten van zijn onderzoek zijn o.a. gepubliceerd in Indoor Air, Science of The Total Environment  en Facilities.
Na zijn promotie blijft Henk onderzoek doen naar de invloed van het binnenmilieu op studenten in het hoger onderwijs. In twee klaslokalen van de Hanzehogeschool Groningen, waarin zowel de temperatuur, de luchtkwaliteit als de lichtkleur en lichtintensiteit kan worden aangepast, zal Henk met docenten en studenten onderzoek blijven doen naar optimale lescondities.

Social Media

Linkedin   

« Naar het overzicht

Terug naar boven