Het programma wordt vanaf heden wekelijks geüpdatet. 

Als je op de titel van een onderdeel klikt, volgt een uitgebreidere beschrijving.

 • TijdTitelSpreker
 • 09:30 - 10:00Inloop  20221109main-stage-1
 • 10:00 - 10:10Opening door dagvoorzitter Marco van Zandwijk - Ruimte-OKMarco van Zandwijk 20221109main-stage-1
 • 10:10 - 10:35Keynote - Samenwerken vergt lef en zal ook pijn doenAnko van Hoepen 20221109main-stage-1

  Samenwerken vergt lef en zal ook pijn doen

  Net als investeren in duurzame huisvestingsoplossingen zouden ook schoolbesturen moeten investeren in duurzame, onderlinge samenwerking. Met als doel: een blijvende en goede relatie bewerkstelligen tussen schoolbesturen, gemeente, kinderopvang en andere stakeholders die betrokken zijn bij onderwijs.

  Investeren in een duurzame en intensieve samenwerking met als doel het leveren van goede scholen met dito onderwijs, geeft daardoor ook financiële ruimte voor investeringen in duurzame gebouwen. Immers: ook duurzame gebouwen dragen bij aan goed onderwijs aan alle kinderen. Schoolgebouwen zijn dé voorbeelden waar je kunt laten zien hoe we verantwoord kunnen omgaan met duurzaamheid, circulariteit en energiebesparing. Juist in deze tijden van torenhoge energieprijzen is dat van extra groot belang.

  De besparing die dat oplevert komt immers rechtstreeks ten goede aan het onderwijs. Ook een vorm van circulariteit, want goed opgeleide kinderen zullen het goede voorbeeld doen volgen. Als we het verschil willen maken met het onderwijs, als we werkelijk willen werken vanuit een maatschappelijke opdracht, dan vraagt dat om een goed en stevig gesprek, heldere keuzes, transparante verantwoording en bovenal: ruimte voor vakmanschap op alle niveaus.

  De beoogde, niet-vrijblijvende samenwerking vraagt om lef, doet soms pijn, maar levert de allerbeste resultaten op voor een optimale samenleving. Keuzes hoeven niet allemaal gemaakt te worden op ‘schoolniveau’ of ‘bestuursniveau’, maar juist veel vaker in de wijk. Hoe delen we onze kennis, ons schaarse personeel, onze gebouwen en onze financiën.

  Als we als fantastische sector echt grote stappen willen maken, vraagt dat van ons allen om nu voor eens en voor altijd te kappen met die concurrentie tussen scholen en besturen. Zijn we werkelijk bereid om te praten over echte, niet-vrijblijvende samenwerking? Stoppen met praten over bestuurlijke autonomie als hoogste goed, maar juist focussen op de verantwoordelijkheid die hand in hand gaat met die autonomie. In het belang van goed onderwijs voor alle kinderen.

  Keynote - Samenwerken vergt lef en zal ook pijn doen - Anko van Hoepen

 • 10:35 - 11:00Keynote - Grote investeringsopgave scholenbouw biedt kansenNorbert Bol 20221109main-stage-1

  Grote investeringsopgave scholenbouw biedt kansen

  Grote inhoudelijke en financiële opgaven voor maatschappelijk vastgoed op het gebied van gebouwkwaliteit, duurzaamheid en (multi)functionaliteit zijn vanuit een ander schaalniveau en met de juiste kaders goed te organiseren. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek naar publiek-private samenwerking bij grote investeringsopgaven, uitgevoerd door Norbert Bol van Building Values, in samenwerking met Ruimte-OK. Bol presenteert in deze keynote de resultaten van het onderzoek. 

  Het onderzoek is gebaseerd op praktijkvoorbeelden, een literatuurstudie en interviews met meer dan 75 partijen die actief zijn binnen de sectoren onderwijs, zorg en sport. “De voorbeelden van de onderzochte investeringsprogramma’s in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk laten zien hoe belangrijk een langetermijnvisie voor een gebouwenbestand per regio is", zegt Bol. "Het is namelijk niet een visie voor heel Vlaanderen of heel het Verenigd Koninkrijk, maar een visie die regionaal of gebiedsgericht is ingekleurd. Vervolgens moet je ook het lef hebben om te kijken of de businesscase interessant genoeg is.” 

  Keynote - Grote investeringsopgave scholenbouw biedt kansen - Norbert Bol

 • 11:00 - 11:20Koffiepauze + netwerken   20221109main-stage-1
 • 11:20 - 12:00Workshopronde 1  20221109main-stage-1
 • 11:20 - 12:00Schoolgebouwen als monumenten van de toekomstBart van Kampen 20221109main-stage-1main-stage-1

  “Wij krijgen vaak de vraag om gebouwen te slopen, niet omdat ze te oud zijn maar omdat het gebouw de nieuwe of gewijzigde functie niet goed kan huisvesten. Vaak heeft het casco dragende muren die in de weg zitten of te dunne vloeren die niet sterk genoeg zijn of een te lage verdiepingshoogte zodat duurzame installaties niet passen of waarvan de gevel niet eenvoudig geïsoleerd kan worden. Daarbij moeten we het slopen van gebouwen vanuit duurzaamheid niet meer doen. Want wat doen we met het bouwafval? En waarom gaan we met honderden vrachtauto’s vol nieuwe bouwmaterialen naar de nieuwbouw? Om te zorgen dat er in de toekomst niet meer gesloopt hoeft te worden moeten onze nieuwe casco’s flexibel en adaptief zijn. Zeker in de dynamische wereld van het onderwijs. Deze strategie is uiteindelijk duurzamer dan een circulair gebouw dat niet adaptief is. Hiervoor hebben we een strategie die anders kijkt naar de levensduur van gebouwen dan dat we nu doen.” 

  Schoolgebouwen als monumenten van de toekomst - Bart van Kampen

 • 11:20 - 12:00Van data naar waarde Casper Meinders 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Duurzame en gezonde scholen stellen eisen aan het binnenklimaat van de leeromgeving. Tijdens de verbouw of realisatie van een schoolgebouw wordt er strak gestuurd op deze eisen. Maar wordt hier ook op gestuurd tijdens de belangrijkste fase van het gebouw? Op het moment dat de leerlingen er gebruik van maken?

  Vaak zijn er in een schoolgebouw veel systemen beschikbaar waarvan de data maar zeer beperkt wordt ingezet om actief te sturen op een gezond en veilig binnenklimaat. Casper Meinders, manager exploitatie bij Draaijer neemt je mee in zijn overtuiging en aanpak om bestaande data te verzamelen en te combineren om hier vervolgens relevante management- en sturingsinformatie van te maken. Een gezonde en veilige leeromgeving laten we niet over aan het toeval, maar is zo het resultaat van bewust handelen.

  Van data naar waarde  - Casper Meinders

 • 11:20 - 12:00Van landelijk actieplan, naar optimaal geventileerde scholen Marco van Zandwijk 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Vanuit het Ministerie is er veel aandacht voor de ventilatie op scholen. De ventilatieopgave is groot. Met de winter voor de deur is het wenselijk om ramen en deuren van de school dicht te houden. In hoeverre is dat mogelijk? Wordt er optimaal geventileerd? Het Hulpteam Optimaal Ventileren staat klaar om een dagbezoek te brengen aan de scholen in het funderend onderwijs en deze te helpen aan inzicht. Tijdens deze kennissessie wordt ingegaan op dit programma en de Maatwerkregeling ventilatie op scholen waarbij het subsidiebedrag 30 of 60 procent is van de totale kosten van de te nemen maatregelen.

  Van landelijk actieplan, naar optimaal geventileerde scholen  - Marco van Zandwijk

 • 11:20 - 12:00Integraal beheer van de vastgoedportefeuille, wel zo duurzaamRuud RondeThom Vermeulen 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Welke invloed hebben beleidsmatige keuzes op lange termijn op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? En zou je nog wel onderhoud uitvoeren wanneer een gebouw in het IHP is genomineerd voor nieuwbouw op de korte termijn? Moet een schoolbestuur nog willen investeren in binnenklimaat en zonnepanelen wanneer een gebouw over 8 jaar vervangen wordt? Welke gebouwen moet voorrang krijgen in het IHP?

  Het MJOP, IHP en MJIP zijn nauw met elkaar verbonden, maar worden nog vaak als vrijstaande plannen gezien. Alleen met een integrale aanpak van deze principes, gecombineerd met het eigen (vastgoed)beleid en strategische uitgangspunten, kan de vastgoedportefeuille optimaal worden beheerd. Enkel al vanwege de doorgaans schaarse middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting is dit van groot belang. Maar dit geldt ook vanuit duurzaamheidsoogpunt, soms is ‘iets laten’ duurzamer dan het uitvoeren hiervan.

  In deze kennissessie gaan we in op hoe deze kwesties met elkaar verbonden zijn, en hoe een integrale aanpak hiervan ingezet kan worden om te komen tot duurzamere en gezondere schoolgebouwen.

  Integraal beheer van de vastgoedportefeuille, wel zo duurzaam - Ruud Ronde, Thom Vermeulen

 • 11:20 - 12:00De duurzame renovatie van PCB De WegwijzerSara van PoptaMarleen Garstenveld 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  PCB De Wegwijzer in Putten is een schoolgebouw-type waarvan er velen in de jaren 70 zijn gebouwd. Het schoolgebouw voldeed technisch, esthetisch en functioneel niet meer aan de huidige eisen. Er volgde een onderzoek naar de keuze voor sloop-nieuwbouw of duurzaam renoveren. Om m2-ers BVO te behouden is de keuze gevallen op duurzame renovatie. Inmiddels is het schoolgebouw geheel vernieuwd.

  “Dat dit mogelijk is met een bestaand gebouw”, is de reactie van de directeur Irma Blok. ‘’Van een donker gebouw met gesloten ruimtes is de school een open en transparant gebouw geworden.’’ In het nieuwe centrale hart liggen de tribunetrap en de bibliotheek. Grote glazen puien tussen de lokalen en leerpleinen sluiten aan op de nieuwe onderwijsvisie van de school. Het casco van het gebouw is gehandhaafd. De metselwerk gevels, kozijnen en dakisolatie zijn vernieuwd. Voor een comfortabel binnenklimaat zijn ook de installaties volledig vervangen. Dit gaf naast een technische en energetische verduurzaming ook de kans om de kwaliteit van de architectuur van het gebouw te versterken.

  De duurzame renovatie van PCB De Wegwijzer - Sara van Popta, Marleen Garstenveld

 • 12:00 - 13:00Lunchpauze  20221109main-stage-1
 • 13:00 - 13:40Workshopronde 2  20221109main-stage-1
 • 13:00 - 13:40Hoe ontwerp je een schoolgebouw met als uitgangspunten: betere leerprestaties, minder ziekteverzuim en minimale CO2-impact?Jürgen van Hulst 20221109main-stage-1main-stage-1

  De sessie van Saint-Gobain geeft inzicht in hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd. Wij lichten dit toe aan de hand van het onderzoek dat wij deden samen met DGMR, bba binnenmilieu en Nibe. Wij onderzochten hoe een zo goed mogelijk schoolgebouw wordt ontworpen waarin leerlingen beter presteren en leerkrachten minder stress ervaren én een lager ziekteverzuim hebben. Met bovendien maximale prestaties van welzijn (beleving, akoestisch comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en daglicht), de energieprestatie en de MPG-score in een goede onderlinge balans.

  Hoe ontwerp je een schoolgebouw met als uitgangspunten: betere leerprestaties, minder ziekteverzuim en minimale CO2-impact? - Jürgen van Hulst

 • 13:00 - 13:40Het meest onderschatte wapen tegen het coronavirusBert Blocken 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Denken we aan scholen en corona, dan is ventilatie al gauw top-of-mind. Toch is er een ander wapen in de strijd tegen het virus: luchtreiniging. Prof. dr. ir. Bert Blocken van de TU Eindhoven en KU Leuven doet onderzoek naar luchtreiniging in duizenden binnenruimtes, waaronder klaslokalen, om het effect van luchtreiniging op onder andere ziekteverzuim te meten. Het resultaat? "We kunnen het besmettingsrisico via aerosolen met een factor 12 verlagen en fijnstofconcentraties met een factor 20." In deze sessie toont Blocken de eerste resultaten van het onderzoek. Deze zijn zeer nuttig voor schoolbesturen, zegt Blocken: "Nieuw onderzoek kun je gebruiken om de investering van een fris binnenklimaat te verantwoorden."

  Het meest onderschatte wapen tegen het coronavirus - Bert Blocken

 • 13:00 - 13:40Gezonde luchtkwaliteit en energieduurzaam; Aranet draadloze sensoren bij het ROC van AmsterdamErik van der Made 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Meten en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de lucht is essentieel voor een gezond leerklimaat. Een goede ventilatie verbetert concentratievermogen en bevordert daarmee de leerpresentaties. Ventilatie verkleind de kans op luchtweg gerelateerde virusinfecties. Voor oudere schoolgebouwen zonder ventilatiesysteem geldt dat handmatige ventilatie d.m.v. ramen en deuren ‘spuien’ , op korte termijn, de (enige) oplossing is. Maar wat te doen als handmatige ventilatie haaks staat op energiebesparing doordat winterse koude lucht het klaslokaal binnenkomt ? Investering in moderne ventilatiesystemen gestuurd op CO2 is de oplossing. Aranet presenteert de Aranet4 draadloze sensor oplossing voor zowel handmatige als mechanische ventilatie. Samen met Hans Vaags (ROCvA) en Maurice Schalks (Best Klimaat installaties) geven wij inzicht hoe de Aranet sensor installatie in de praktijk werkt, hoe data inzichtelijk wordt gemaakt en welke verbeteringen aan (de instellingen van) het klimaatsysteem zijn gerealiseerd. 

  Gezonde luchtkwaliteit en energieduurzaam; Aranet draadloze sensoren bij het ROC van Amsterdam - Erik van der Made

 • 13:00 - 13:40Het belang van een goed gebouwbeheersysteem: Minimaliseer de impact van de energiecrisisTobias Kirschbaum 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  De energierekening bij scholen schiet omhoog. (Gas)verbruiken bij scholen zijn veelal hoog door de lage mate van gebruiksvriendelijkheid en intelligentie van bestaande klimaatbeheersingssystemen. Hoe waarborg je als school dat jouw verbruik niet onnodig hoor is? En welke opties liggen er voor scholen om binnen de bestaande budgetten een modern gebouwbeheersysteem aan te schaffen?

  Tobias Kirschbaum van Hero Balancer vertelt hoe zij al honderden scholen hielpen met laagdrempelige gasbesparing, en welke resultaten de verschillende scholengemeenschappen hierdoor behaald hebben.

  Het belang van een goed gebouwbeheersysteem: Minimaliseer de impact van de energiecrisis - Tobias Kirschbaum

 • 13:00 - 13:40Duurzaam Gebouwd Expeditie - marktconsultatie voor KBS De Marke  20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Duurzaam Gebouwd is op expeditie. Samen met een reeks partners reizen zij af naar KBS De Marke, een basisschool die behoefte heeft aan een gezonde en frisse leeromgeving. Door een combinatie aan organisatorische omstandigheden en een gebrek aan gedegen kennis is deze opgave echter jarenlang doorgeschoven. Het grootste euvel is de kwaliteit van het binnenklimaat: wisselende temperaturen, een bedompte lucht en hoge CO2-waarden zorgen voor fysieke klachten bij leerling en docent.

  Met de DG Expeditie KBS De Marke streeft de school naar een gezond binnenklimaat. De expeditie heeft er al diverse sessies opzitten, waarbij zaken als ventilatie, akoestiek en energie onder de loep zijn genomen. Tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 presenteert Sudi Arulandu, school business manager van KBS De Marke, de huidige stand van zaken omtrent het schoolgebouw. Vervolgens krijgen deelnemers de kans hun licht te schijnen op de opgave door samen met Arulandu en de Expeditie-deelnemers in gesprek te gaan.

  Meer over de Duurzaam Gebouwd Expeditie is hier te lezen. Lees ook het verslag van de eerste bijeenkomst van de expeditie.

  Duurzaam Gebouwd Expeditie - marktconsultatie voor KBS De Marke

 • 13:00 - 13:40Slopen kan niet meerWilma Kempinga 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  De bouwprijzen rijzen de pan uit, de materiaal- en energieprijzen schieten omhoog, levering en planning zijn onzeker. Schaarste maakt duur. En dus moet je koesteren wat niet schaars is, namelijk bestaande schoolgebouwen. Met een bestaand gebouw heb je goud in handen. Want waarom zou je een nieuwe school bouwen als je al een school hebt, die je alleen hoeft te verbeteren om weer als nieuw te zijn? Je zou wel gek zijn om te slopen. Hoe je een prachtige school kunt maken op basis van het bestaande gebouw, passend bij je onderwijskundige visie, laat Wilma Kempinga je zien. Wij leren kinderen zuinig te zijn op wat je hebt, en in de onderwijshuisvesting is dat ook de beste, verstandigste en voordeligste keuze. Kom luisteren naar dit inspirerende verhaal.

  Slopen kan niet meer - Wilma Kempinga

 • 13:40 - 13:45Wissel  20221109main-stage-1
 • 13:45 - 14:25Workshopronde 3  20221109main-stage-1
 • 13:45 - 14:25Ontwikkeling van een Uniform Basisgebouw Thera Verdam 20221109main-stage-1main-stage-1

  In de wijk Schothorst in Amersfoort is het Uniform Basisgebouw ontwikkeld door vier schoolbesturen. In deze lezing leer je over de ontwikkeling en de totstandkoming van standaardisatie van een schoolgebouw en over de samenwerking tussen vier verschillende schoolbesturen bij de realisatie van vier nieuwbouwprojecten.

  Ontwikkeling van een Uniform Basisgebouw  - Thera Verdam

 • 13:45 - 14:25Duurzame renovatie, hoe doe je dat nou?Luuk Houweling 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  “Nu de renovatie als alternatief voor nieuwbouw steeds meer aandacht krijgt, is het goed om te weten aan welke randvoorwaarden het project moet voldoen. In deze kennissessie ga ik in op de succesfactoren die bepalend zijn voor het slagen van een duurzaam renovatie traject. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld neem ik jullie mee langs alle aandachtspunten. Het is de bedoeling dat dit een interactieve sessie wordt, er is dus volop ruimte voor vragen en discussie.”

  Duurzame renovatie, hoe doe je dat nou? - Luuk Houweling

 • 13:45 - 14:25Rondetafelgesprek: multifunctioneel gebruik van een groen schoolpleinSuzanne van GinnekenAnneke Rodenburg 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Door het groene schoolplein openbaar te maken worden er kansen gecreëerd waar de school, wijkorganisaties én de buurtbewoners van kunnen profiteren. Wat zijn de voordelen hiervan? Maar ook: hoe regel je dat dan? En hoe zit het met vandalisme en beheer?

  In een ronde tafel setting worden de kansen besproken voor kind, school en buurt. Hoe creëer je een win-win situatie met een groen-blauw schoolplein? Door gezamenlijk te brainstormen en kennis te delen gaan we samen op zoek naar de kansen en mogelijkheden. Er zal in de sessie ook ruimte zijn voor individuele vragen over groene schoolpleinen.

  Rondetafelgesprek: multifunctioneel gebruik van een groen schoolplein - Suzanne van Ginneken, Anneke Rodenburg

 • 13:45 - 14:25Goflow verticale ventilatie: Ongeëvenaard zuinig en gezondNorbert Vroege 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Norbert Vroege de oprichter van Goflow en een echte klimaatveteraan, heeft een helemaal nieuw binnenklimaatsysteem ontwikkeld.  Als vader van schoolgaande kinderen vond hij in 2020 dat Covid geen belemmering moest zijn om kinderen weer veilig naar school te kunnen laten gaan.

  De oplossing vond hij door de toepassing van verticale verdringingsventilatie wat tot stand komt dmv speciale ademende vloeren en plafondtegels.

  Door deze unieke oplossing zijn er 4 belangrijke voordelen

  • Laagste in energieverbruik (> 30% in de winter, > 80% in de zomer)
  • Zeer veilig voor de gezondheid: minder dan 97% blootstelling aan (pathogene) aerosolen (getest door TNO).
  • Zeer duurzaam
  • Ongeëvenaard comfort

  De oplossing is m.n. erg relevant gezien de zeer hoge energielasten en het toegenomen besef dat we actief moeten zorgen voor een gezonde werk-en leeromgeving van leraren en leerlingen.

  Om de toegankelijkheid verder te vergroten werkt Goflow aan een financieringsconstructie  i.s.m. Nederlandse banken.

  Goflow verticale ventilatie: Ongeëvenaard zuinig en gezond - Norbert Vroege

 • 13:45 - 14:25Duurzame koppelkansen bij vernieuwen ventilatiesysteem op scholenRob WieggersRoelof Hadders 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  In deze sessie wordt u meegenomen in de samenhang tussen het nemen van duurzame maatregelen in een schoolgebouw en de stap naar een gezond en comfortabel binnenklimaat. Aan de hand van een casus wordt inzichtelijk gemaakt welke koppelkansen er benut kunnen worden en hoe (ook een jaren 50 gebouw) aardgasvrij kan worden. We gaan dieper in op de technische mogelijkheden van decentrale behoefte gestuurde ventilatie en lucht conditionering en hoe dit is toe te passen in bestaande gebouwen. 

  Duurzame koppelkansen bij vernieuwen ventilatiesysteem op scholen - Rob Wieggers, Roelof Hadders

 • 14:25 - 15:00Koffiepauze + netwerken  20221109main-stage-1
 • 15:00 - 15:40Workshopronde 4  20221109main-stage-1
 • 15:00 - 15:40Schonere lucht met lichtMarissa van Osch 20221109main-stage-1main-stage-1

  Is jouw schoolomgeving klaar om de gehele winter besmetting vrij te blijven op een meer duurzame manier? Ontdek hoe je forse energiekosten kan besparen door de ramen deze winter wél dicht te houden, ziekteverzuim te verkleinen en een grotere leerachterstand bij kinderen te voorkomen. 

  De behoefte aan concrete maatregelen om risico op besmetting te verminderen en het binnenklimaat op scholen te verbeteren is groot. Zéker nu de energieprijzen de pan uit swingen en lesgeven met ramen en deuren geopend niet langer duurzaam verantwoord is. Dat moet anders.  

  En dat kan ook anders. Philips UV-C luchtreinigers (met licht) zijn een eenvoudige en betaalbare oplossing en garanderen een nagenoeg volledige, snelle desinfectie van de lucht in elke ruimte. Beter ventileren? Desinfecteren! 

  Onze expert Marissa van Osch vertelt u alles over ‘Schonere lucht met licht’ tijdens deze sessie.  

  Schonere lucht met licht - Marissa van Osch

 • 15:00 - 15:40Ventilatie op scholen: belangrijk en kostbaar!Phillip Davies 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  High tech, human touch. De onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente (UT) koppelen technologie aan menselijk gedrag en maatschappelijke relevantie. Op de campus in Enschede wordt een veilige, inspirerende, fijne én gezonde leer- en werkomgeving geboden aan zo’n 9.000 studenten en 3.300 personeelsleden. Nu én in de toekomst. De nieuwe ventilatie-units van Airmaster leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

  Sinds de coronacrisis wordt sterk ingezet op een goede luchtkwaliteit in scholen. De Universiteit Twente was zich ervan bewust dat er structurele maatregelen nodig waren om hun ventilatie écht op orde te krijgen. Roy Ramakers van de Universiteit Twente en Phillip Davies van Airmaster leggen uit waarom er gekozen werd voor decentrale ventilatie. Voor welke uitdagingen stonden ze en wat zijn de ervaringen van studenten en leerkrachten? Ontdek in deze sessie hoe er snel werk gemaakt kan worden van een gezond binnenklimaat in een bestaand schoolgebouw!

  Ventilatie op scholen: belangrijk en kostbaar! - Phillip Davies

 • 15:00 - 15:40Hoe bouw je een goede school?Jelle Boonstra 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Door de Coronapandemie staat het binnenklimaat en dan met de name de ventilatie in school-gebouwen volop in de belangstelling. Bij heel veel schoolgebouwen, ook bij nieuwe gebouwen, is het binnenklimaat en dan vooral de ventilatie niet goed. Stichting Proloog uit Leeuwarden heeft zo’n 10 jaar geleden besloten bij elk project zelf bouwheer te zijn en heeft een geheel eigen visie ontwikkelt op de bouw van nieuwe scholen. Bij de nieuw- en verbouw van scholen staat het binnenklimaat bij Proloog op nummeréén. Jelle Boonstra, beleidsmedewerker Huisvesting bij Proloog en expert van het Hulpteam Optimaal Ventileren op scholen, vertelt hier aan de hand van een praktijkvoorbeeld (uitbreiding en verbouw JKC De Oldenije) graag iets meer over.    

  Hoe bouw je een goede school? - Jelle Boonstra

 • 15:00 - 15:40Waarom renovatie beter is dan nieuwbouwJan AnkerHenk de Gelder 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Onderwijsvisie, ontwerp, financiën en realisatie; het is beter in een bestaand gebouw. In deze presentatie laten we dit zien aan de hand van de casus van o.a. de Vuurvogel te Spijkenisse. Wat voor onmogelijk werd gehouden, is mogelijk gemaakt bij de Vuurvogel in Spijkenisse. Door een aantal slimme ontwerpoplossingen kan een gerenoveerde school weer onderwijs bieden met een eigentijdse onderwijsvisie. En dat voor minder geld, in een kortere bouwtijd en met minstens zo duurzame oplossingen. Welke bestuurder of directeur wilt dit nu niet. Wij vertellen jullie graag meer over ons geslaagd project de Vuurvogel.

  Waarom renovatie beter is dan nieuwbouw - Jan Anker, Henk de Gelder

 • 15:00 - 15:40Scholen op Koers naar 2030, het IHP als instrument voor verduurzaming van het scholenbestand Wim Lengkeek 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Hoe gaan gemeenten en schoolbesturen aan de slag met de verduurzamingsopgave? De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn bekend, maar liggen de scholen ook op koers? In deze kennissessie komt het stappenplan voor een integrale aanpak en het slim bundelen van meerdere opgaven aan bod. De opgave start met inzicht en het gegeven dat er meer bereikt worden door een goede afstemming en samenwerking vanuit een gezamenlijke visie. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) als instrument is onmisbaar om te komen tot duurzame en gezonde onderwijsgebouwen.

  Scholen op Koers naar 2030, het IHP als instrument voor verduurzaming van het scholenbestand  - Wim Lengkeek

 • 15:00 - 15:40Lucht, licht, zicht... echt?Mira van Beek 20221109main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1main-stage-1

  Het stapelen van eisen vanuit Bouwbesluit en Frisse Scholen (A/B/C) levert op papier een gezond en fris gebouw, maar is dat ook echt zo in de praktijk? Mira van Beek, partnerarchitect bij atelier PRO, gaat in deze sessie in op de zoektocht naar lucht, licht en zicht. Aan de hand van een analyse van de soms conflicterende eisen, en ideeën en ontwerpoplossingen uit de (gebouwde) praktijk.

  Kan het slimmer, beter, maar ook simpeler, groener en wellicht zelfs goedkoper? Een integrale aanpak is voorwaarde; een goede samenwerking. Wat kan je als opdrachtgever van de architect en de andere adviseurs verwachten? En wat kan een opdrachtgever met visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid en gezondheid zelf doen?

  Lucht, licht, zicht... echt? - Mira van Beek

 • 15:40 - 15:45Wissel  20221109main-stage-1
 • 15:45 - 16:15Rondetafelgesprek: hoe keren we de scholencrisis?Wilma KempingaNorbert BolMarco van ZandwijkChantal BroekhuisRob van der WestenFrank van Vilsteren 20221109main-stage-1

  Voor het Scholenprogramma Noordoost-Groningen is voor alle scholen in een bevingsgevoelig gebied een plan gemaakt om dit vastgoed te verbeteren. “Het gaat hier over 65 projecten in 11 gemeenten met 28 schoolbesturen”, zegt Norbert Bol van Building Values, tevens keynotespreker tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022. “En toch is het op tijd en binnen budget gelukt om vanuit de opgave van krimp tegelijkertijd toekomstbestendig en aardbevingsvrij onderwijsgebouwen te realiseren.”

  Volgens Bol zijn hier enkele succesfactoren aan verbonden: een goede langetermijnvisie, een goede businesscase en goede centrale regie. Een typisch geval van makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe kun je als school voorsorteren op deze drie elementen? Welke kennis is nodig om zo’n businesscase op te stellen en wie is verantwoordelijk voor wat?

  In dit rondetafelgesprek gaan wij aan de slag met diverse stellingen. Thema's als verantwoording, financiering, standaardisatie en het organiserend vermogen van een schoolbestuur passeren de revue. Je komt hier niet slechts luisteren: via een interactieve tool kun je als bezoeker jouw mening geven op de genoemde stellingen en hierover in gesprek gaan met de gespreksdeelnemers.

  Rondetafelgesprek: hoe keren we de scholencrisis? - Wilma Kempinga, Norbert Bol, Marco van Zandwijk, Chantal Broekhuis, Rob van der Westen, Frank van Vilsteren

 • 16:15 - 16:30Afsluiting dagvoorzitter  20221109main-stage-1
 • 16:30 - 17:30Netwerkborrel  20221109main-stage-1

Alle filters verwijderen (reset)

Terug naar boven