Alle kinderen verdienen een goed klimaat

Alle kinderen verdienen een goed klimaat

Half maart kwamen meer dan 350 deelnemers uit de kinderopvang, onderwijs, ministeries, gemeenten en de bouwsector bijeen in Utrecht voor de landelijke Kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK. En dag vol inspirerende voorbeelden en een levendig debat met als centrale thema: 'Een goed klimaat voor alle kinderen: het kan wél!'

Naast het debat met vertegenwoordigers van ministeries en sectororganisaties waren er diverse kennissessies met experts en ervaringsdeskundigen van kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten. Daarbij kwam een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals optimale huisvesting, samenwerking en verduurzaming. Uit inspirerende praktijkvoorbeelden die werden getoond, bleek dat er al veel mogelijk is.

Tijdens en na de sessies was er ruimschoots gelegenheid om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Enkele belangrijk inzichten die voortkwamen uit deze dag:

  • Er valt veel te bereiken door succesvolle praktijkervaringen opnieuw toe te passen.
  • Scholen en kinderopvang zijn ook een oefenplaats voor het (samen)leven.
  • Het ontbreekt niet aan motivatie. Veel partijen willen zich vanuit een maatschappelijke opdracht inzetten voor kindontwikkeling.

Een gunstig klimaat voor alle kinderen

Tijdens het debat gaf Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) zijn visie over de veranderingen in de samenleving die een directe impact hebben op kindontwikkeling. Vertegenwoordigers uit het werkveld gingen vervolgens met elkaar in gesprek. Centraal stond de vraag: wat is er nodig om een gunstig ontwikkelklimaat te realiseren? De open benadering van dagvoorzitter Frénk van der Linden zorgde voor waardevolle interactie tussen panel en publiek.

Door de gesprekspartners werd benadrukt dat het belangrijk is om de beschikbare expertise in het werkveld goed te benutten. Door gezamenlijk op te trekken rond het jonge kind kan voor alle partijen meerwaarde ontstaan. Ouders en jeugdzorg moeten hierin ook worden betrokken.

De huisvesting is bij dit alles een middel en geen doel op zich. Het draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang, maar het opheffen van scheidslijnen tussen organisaties is daarmee nog niet opgelost. We moeten oppassen voor het creëren van nieuwe silo’s en verschillen juist omarmen, want ook dat is inclusief.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement en gaat in 2025 zeker weer een Kennisdag organiseren. Wil je hierbij aanwezig zijn? Houd dan de nieuwsbrief van Ruimte-OK in de gaten

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven